CBD: cannabidiol, een futuristisch geneesmiddel?

cannabidiol

Hennep is een plant die al duizenden jaren bekend is. Deze plant, die lange tijd voor recreatieve en industriële doeleinden is geëxploiteerd, staat ook bekend om zijn geneeskrachtige eigenschappen. We hebben inderdaad geschriften gevonden in de farmacopee van keizer Shen Nong in China uit 2700 v.Chr.; in Egypte in het graf van Ramses II, rond 1213 v.Chr… De lijst is lang!

Historische en erkende persoonlijkheden uit de medische wereld, zoals de Schotse militaire arts W.B. O’Shaughnessyn, Sir Russell Reynolds of Jacques-Joseph Moreau de Tours hebben de therapeutische deugden van deze plant bekend gemaakt. Ook vandaag nog wordt er over de hele wereld over medicinale hennep gesproken.

Het lijkt erop dat cannabidiol een mooie toekomst voor zich heeft!

Wat is cannabidiol (CBD) en het endocannabinoïde systeem?

Het endocannabinoïde systeem

Het endocannabinoïde systeem is een geheel van receptoren in het zenuwstelsel, die verantwoordelijk zijn voor waarneming, concentratie, geheugen en beweging. Als neurotransmissiesysteem zorgt het voor de communicatie tussen cellen in verschillende delen van ons lichaam. Het bestaat in wezen uit een netwerk van receptoren die CB1 en CB2 worden genoemd.

CBD of cannabidiol

Cannabidiol of CBD, is een fytocannabinoïde die voorkomt in de cannabis sativa plant, in de volksmond bekend als marihuana, maria, ganja of weed, naast vele andere namen. Deze plant bevat meer dan 100 verbindingen die inwerken op ons lichaam en verschillende effecten veroorzaken. CBD is een van deze verbindingen, het beïnvloedt het zenuwstelsel van het endocannabinoïde systeem door zich te associëren met CB1 en CB2 receptoren.

De bekendste cannabinoïden zijn THC, omdat je er high van wordt als je marihuana rookt, en CBD, dat geen psychoactieve werking heeft en je juist kan helpen je gezondheid te verbeteren. Verschillende studies hebben de gunstige eigenschappen van CBD aangetoond bij de behandeling van angst, depressie, slaapstoornissen, ziekten zoals Alzheimer, epilepsie, fibromyalgie en zelfs kanker.

Daarom wordt op internationaal niveau gezocht naar juridische en wetenschappelijke steun voor het gebruik van deze stof als alternatieve therapie. Maar het is niet alleen om zijn medicinale functie dat CBD beroemd is geworden, maar ook omdat het helpt bij algemene lichaamsverzorging, van haar- en huidversterking tot behandelingen tegen gewichtsverlies.

CBD is de tweede meest voorkomende cannabinoïde – na tetrahydrocannabinol (THC) – en maakt tot 40% van het plantenextract uit.

In tegenstelling tot THC heeft CBD geen psychoactieve effecten, wat betekent dat het geen euforisch effect veroorzaakt.

Welke cannabidiol (CBD) producten moeten worden genomen en in welke dosering?

CBD kan sublinguaal in druppelvorm worden ingenomen dankzij CBD-olie. De absorptie is effectiever in deze vorm, het effect is sneller.

Het is raadzaam de consumptie ervan te beginnen met zeer lage concentraties (ongeveer 4%), naar sterkere (ongeveer 20%), overgaand in gematigde doses (ongeveer 10%). Men moet in gedachten houden dat het endocannabinoïde systeem uniek is voor elke persoon, dus de enige manier om echt de juiste dosering te weten te komen is door te testen en geleidelijk te beginnen.

De dosering kan na minimaal een week geleidelijk worden verhoogd tot een maximum van 50 mg per dag is bereikt. Bij meer dan 150 mg per dag of wanneer bijwerkingen optreden zoals slaperigheid of druk op de ogen, is het raadzaam de behandeling te staken of de dosering te verlagen.

De aanbevolen standaarddosering CBD is 0,5 mg CBD per kg gewicht in drie innames aan het begin van de behandeling, maar deze dosering kan variëren tussen 0,2 mg en 5mg/kg/dag. Elk geval zal moeten worden bestudeerd.

CBD kan een bittere smaak hebben, door de olie te mengen met yoghurt, een drankje of een stukje brood is het mogelijk dit ongemak te overwinnen. Om de inname van CBD te vergemakkelijken, zijn er nu capsules met gecontroleerde doses, die gemakkelijker kunnen worden ingenomen.

De laatste jaren zijn er nieuwe CBD-producten verschenen: kauwgom of snoepjes, kruidenthee, honing.

Het wordt ook aangetroffen in de vorm van massageolie, cosmetische crèmes of badzouten.

Cannabidiol (CBD) oliën zijn producten met een laag tetrahydrocannabinolgehalte, afgeleid van

Cannabis sativa, die de laatste jaren erg populair zijn geworden. Patiënten melden verlichting van een verscheidenheid aan aandoeningen, met name pijn, zonder de bedwelmende bijwerkingen van medische marihuana.

In juni 2018 werd het eerste medicijn op basis van CBD, Epidyolex, goedgekeurd door de Amerikaanse

Food and Drug Administration voor de behandeling van zeldzame en ernstige epilepsie, waardoor CBD en hennepolie verder in de schijnwerpers kwamen te staan. Er is steeds meer preklinisch en klinisch bewijs dat het gebruik van CBD-olie voor vele aandoeningen ondersteunt, wat suggereert dat CBD-olie een andere optie kan zijn voor de behandeling van moeilijke chronische pijn of opioïdenverslaving.

Voorzichtigheid is geboden bij het doorverwijzen van patiënten naar CBD-producten, aangezien er weinig regelgeving is en onderzoeken hebben uitgewezen dat de hoeveelheden CBD en tetrahydrocannabinol onjuist zijn vermeld op het etiket. Dit artikel geeft een overzicht van het wetenschappelijk werk over cannabinoïden, CBD en hennepolie en het onderscheid tussen marihuana, hennep en de verschillende bestanddelen van CBD- en hennepolieproducten.

Cannabidiol, een futuristisch middel in Frankrijk en in de wereld?

De term therapeutische cannabis verwijst naar de consumptie van op hennep gebaseerde producten om chronische pijn of symptomen van bepaalde aandoeningen te verlichten.

Het ANSM (Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van Geneesmiddelen) staat verschillende toedieningswijzen toe, waarvan CBD-olie de bekendste (en meest effectieve) is. In deze vorm is het concentratieniveau van CBD en THC namelijk gemakkelijker te controleren en is het gemakkelijker de dosering toe te passen naar gelang van de pathologie.

CBD heeft toekomst in Frankrijk

Een grote stap aan de kant van therapeutische CBD is zojuist gezet in Frankrijk op 9 oktober 2020. Een in het Staatsblad gepubliceerd decreet kondigt namelijk een experiment aan voor een periode van twee jaar vanaf de datum van het eerste recept van de patiënt en uiterlijk op 31 maart 2021. Deze experimenten hebben betrekking op de volgende therapeutische indicaties of klinische situaties:

Neuropathische pijn refractair aan therapie (medicatie of geen medicatie);
Bepaalde vormen van resistente epilepsie;
Bepaalde opstandige symptomen in de oncologie in verband met kanker of antikanker behandeling;
Palliatieve (einde van het leven) situaties;
Pijnlijke spasticiteit (overdreven reflexmatige spiercontractie) bij multiple sclerose of andere aandoeningen van het centrale zenuwstelsel.
In Frankrijk is het nog steeds verboden om CBD als geneesmiddel voor te stellen: het is slechts een “eenvoudig” voedingssupplement. Verkopers van CBD-olie mogen niet beweren dat het geneeskrachtige of therapeutische eigenschappen heeft die niet erkend zijn door de ANSM (hierboven genoemd) of de

Europese Commissie. Bovendien is het op de markt brengen van CBD-producten beperkt en mag het gebruik van cannabis op geen enkele wijze worden bevorderd.

De 3 regels die je in Frankrijk moet respecteren om CBD te consumeren :

De eindproducten moeten 0% THC bevatten. De MILDECA (Interministeriële Missie voor de Bestrijding van Drugs en Verslavend Gedrag) stelt nogmaals duidelijk “De aanwezigheid van THC in eindprodukten, ongeacht het gehalte, is verboden. ”
CBD mag alleen worden geëxtraheerd uit Cannabis Sativa L. variëteiten die zijn geregistreerd volgens de volksgezondheidscode en een THC-gehalte hebben van maximaal 0,2%. Alleen deze rassen van industriële hennep mogen vandaag in Frankrijk worden geteeld en gebruikt.
Het gebruik van hennepbloemen en -bladeren (zelfs als de plant minder dan 0,2% THC bevat) is in Frankrijk verboden.
Heden en toekomst van cannabidiol: onderzoek naar CBD gaat door

Het debat rond CBD wordt steeds onvermijdelijker. CBD en zijn therapeutische eigenschappen staan centraal in de discussies over de voordelen van medicinale cannabis. In de wetenschappelijke literatuur wordt aandacht besteed aan de eigenschappen van deze stof en de mogelijke voordelen voor de gezondheid. Hoewel de positieve werking van cannabidiol nog niet rigoureus is aangetoond, zijn er reeds talrijke (preklinische en klinische) studies en proeven aan gewijd.

Cannabidiol zou dus effecten hebben op :

De verschillende vormen van angst, stress en depressie
Slaapstoornissen
Chronische pijn, vooral van neuropathische oorsprong (zoals fibromyalgie)
Ontstekingen (acuut of chronisch) zoals endometriose
Pijnlijke spiersamentrekkingen (zoals die bij multiple sclerose voorkomen)
Neurologische aandoeningen (vooral epilepsie)
Degeneratieve ziekten (Alzheimer, Parkinson, multiple sclerose).
Complicaties in verband met bepaalde vormen van kanker

CBD en epilepsie

De afgelopen 10 jaar is het gebruik van met CBD verrijkte producten voor de behandeling van epilepsie in het nieuws geweest.

In 2018 werd een sterk gezuiverde vloeibare formulering op basis van CBD-olie (Epidyolex), afgeleid van Cannabis sativa, goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration voor de behandeling van aanvallen die gepaard gaan met het Dravet-syndroom (DS) en het Lennox-Gastaut-syndroom (LGS).

De mechanismen die ten grondslag liggen aan de anticonvulsieve effecten van CBD zijn onduidelijk, maar kunnen onder meer te maken hebben met antagonisme van de G-proteïne gekoppelde receptor 55 (GPR55), desensibilisatie van de transient receptor potential van type 1 vanilloïde kanalen (TRPV1), en remming van de adenosine heropname.

CBD heeft een complexe en variabele farmacokinetiek, met een aanzienlijk “first pass”-effect en een lage orale biologische beschikbaarheid die verviervoudigt wanneer CBD wordt ingenomen met een vette/calorierijke maaltijd.

Voorlopige resultaten van een onlangs voltooid gecontroleerd onderzoek wijzen erop dat de werkzaamheid zich ook uitstrekt tot de behandeling van aanvallen die gepaard gaan met tuberculosecomplex.

De meest voorkomende bijwerkingen die CBD in gecontroleerde studies onderscheidden van placebo waren slaperigheid/sedatie, verminderde eetlust, verhoogde transaminasen en diarree, gedragsveranderingen, huiduitslag, vermoeidheid en slaapstoornissen.

Ongeveer de helft van de patiënten in de onderzoeken naar het syndroom van Down en LGS werd gelijktijdig behandeld met clobazam, en bij deze patiënten kan een CBD-geïnduceerde stijging van de serumniveaus van de actieve metaboliet norclobazam hebben bijgedragen tot de verbetering van de aanvallen en het neerslaan van sommige bijwerkingen, met name slaperigheid.

CBD en kanker

Een literatuuronderzoek, gepubliceerd op Medline tussen 1975 en 2017, identificeerde vijf klinische studies die het effect van THC of CBD op pijnbestrijding bij kanker evalueerden, die werden beoordeeld en samengevat. Vijf studies die THC-oliecapsules, THC: CBD oromucosale spray (nabiximols), of THC oromucosale sprays evalueerden, vonden bewijs van verminderde kankerpijn geassocieerd met deze therapieën.

Er werden verschillende doses toegediend, variërend van 2,7 tot 43,2 mg THC per dag en 0 tot 40 mg CBD per dag. Hogere doses THC werden in sommige studies gecorreleerd met een grotere verlichting van de pijn. Eén studie toonde aan dat aanzienlijke verlichting van de pijn werd bereikt bij doses van slechts 2,7 tot 10,8 mg THC in combinatie met 2,5 tot 10 mg CBD. Er was echter tegenstrijdig bewijs dat hogere doses een betere pijnverlichting geven.

Enkele gemelde bijwerkingen zijn slaperigheid, hypotensie, geestelijke verwarring en misselijkheid en braken. Er zijn aanwijzingen dat medicinale cannabis chronische of neuropathische pijn vermindert bij patiënten met gevorderde kanker.

De resultaten van veel studies hadden echter onvoldoende statistisch vermogen, in sommige gevallen als gevolg van het beperkte aantal proefpersonen. Daarom zijn verdere dubbelblinde placebogecontroleerde klinische onderzoeken met grote aantallen monsters nodig om de optimale dosering en werkzaamheid van verschillende cannabistherapieën vast te stellen.

De kwestie van de medicinale hennep komt steeds vaker aan de orde en het wetenschappelijk onderzoek ontwikkelt zich om de therapeutische mogelijkheden van cannabis aan te tonen, maar de wetgeving lijkt moeite te hebben een standpunt in te nemen over de legaliteit van het gebruik ervan.

Het is zeker dat we nog niet uitgepraat zijn over CBD!

 

Vorig artikel