Marihuana en CBD voor de behandeling van artritis in de VS

CBD voor de behandeling van artritis

Meer dan de helft van de artritispatiënten in de VS heeft onlangs marihuana of cannabidiol (CBD) geprobeerd als medische behandeling.

Tijdens het jaarlijkse Europees Congres voor Reumatologie (EULAR 2019) in Madrid, Spanje, zijn de resultaten van een onderzoek gepresenteerd en zijn twee abstracts van het onderzoek gepubliceerd.

Meer dan de helft van artritispatiënten heeft medische marihuana en CBD geprobeerd

Beide producten zijn in de VS al verrassend gebruikelijk voor de behandeling van artritis. Dit ondanks het feit dat duidelijke wetenschappelijke resultaten nog op zich laten wachten. Meer dan de helft van de ondervraagde artritispatiënten heeft deze alternatieve behandeling al eens zelf geprobeerd.

De enquêteresultaten zijn gebaseerd op het Arthritis Research Registry. Gegevensreeksen van volwassenen van 19 jaar en ouder met een diagnose van inflammatoire artritis of osteoartritis werden beoordeeld. Voor de enquêtes beantwoordden de artritispatiënten 77 vragen. Deze vragen hadden betrekking op sociodemografische kenmerken, gezondheidsstatus, en huidige CBD en medische marihuana behandeling status. De kennis over CBD en marihuana werd ook onderzocht.

Patiënten willen beter slapen en pijn verminderen

Aan het onderzoek namen 1.059 patiënten deel (gemiddelde leeftijd 57,1 jaar; 88,1% waren vrouwen). De gemiddelde duur van de ziekte sinds de eerste diagnose was 14,4 jaar. Bijna de helft (46%) van de patiënten had reumatoïde artritis. Andere gemelde ziekten waren: osteoartritis (22,1%), artritis psoriatica (9,3%), fibromyalgie (8,7%) en spondylitis ankylosing (4,7%).

Opmerkelijk is dat, hoewel 67% van de ondervraagde patiënten aangaf zich langer dan een jaar aan hun medische behandelingsplan te houden, slechts 29% tevreden of zeer tevreden was met hun huidige behandeling. Dit zou een van de redenen kunnen zijn voor de grote belangstelling voor alternatieve behandelingen van artritis, zoals CBD.

Niettemin is 57% een zeer significant cijfer. Vooral omdat er vrijwel geen bevestigde studies zijn over de medische effectiviteit van marihuana of CBD voor artritis. Mogelijke interacties met andere medicijnen zijn ook onduidelijk. 62% van de respondenten die ooit CBD of marihuana hebben getest, zegt deze stoffen dagelijks te gebruiken.

Ook de ervaring van de ondervraagden was opmerkelijk. De meerderheid van de patiënten meldde dat het gebruik van marihuana of CBD zou hebben geholpen hun symptomen te verminderen. Patiënten die marihuana of CBD gebruikten, meldden dat hun symptomen waren verbeterd (97,1% voor marihuana; 93,7% voor CBD).

De meeste respondenten gebruikten marihuana voor pijnbestrijding (respectievelijk 96,1% en 95,4%) of om slaapstoornissen te verminderen (respectievelijk 75,7% en 54,4%).

Uit dit onderzoek blijkt eens te meer overduidelijk dat wetenschappelijke studies en resultaten over CBD en marihuana dringend noodzakelijk zijn. Wij hopen dat er in de Verenigde Staten, evenals in Europa, verdere onderzoeken en studies zullen worden verricht naar CBD voor artritis.

Vorig artikel