CBD maakt je minder agressief

CBD maakt je minder agressief

Braziliaanse wetenschappers hebben in een nieuwe studie ontdekt dat cannabadiol (CBD) twee belangrijke hersenreceptoren bij muizen activeert. Deze studie toont inderdaad aan dat CBD helpt om muizen te kalmeren. Dit doet de mogelijkheid rijzen dat CBD hen minder agressief maakt.

Daarom wordt gehoopt dat het kalmerende effect van CBD ook kan worden toegepast op mensen die lijden aan buitensporige agressie. Dit zou een belangrijke medische doorbraak betekenen, aangezien CBD vrijwel geen bijwerkingen heeft en, wat nog belangrijker is, geen verslavingsproblemen veroorzaakt (wat bij veel alternatieve geneesmiddelen wel het geval is). Ten slotte wordt CBD al voor veel verschillende gezondheidsproblemen gebruikt.

Voorwoord:

Wetenschappers dienden verschillende dosissen CBD toe aan agressieve muizen
Het innemen van CBD zorgde ervoor dat de muizen minder geneigd waren andere muizen aan te vallen.
Veel psychologische problemen leiden tot agressie
Deskundigen bevestigden dat de doses CBD die tijdens het experiment werden toegediend hoog waren.
De in deze studie gebruikte dosering en inhoud van CBD is veel krachtiger dan in gelegaliseerde CBD-producten op de markt.

Een nieuwe studie over CBD en agressiviteit

De studie van de Ribeirão Preto Medische School van de Universiteit van São Paulo is een van de eerste die het specifieke effect van CBD op agressie onderzoekt. CBD is afkomstig van cannabis, maar is niet psychoactief, wat betekent dat je er niet “high” van wordt.

CBD is namelijk anders dan THC. Er zijn veel CBD-producten, zoals CBD-oliën, CBD-kristallen, CBD-snoepjes, CBD-crèmes en meer. Deze CBD-producten zijn online en in veel winkels in Frankrijk verkrijgbaar.

In deze studie isoleerden Braziliaanse wetenschappers muizen gedurende enkele dagen, waardoor de dieren agressief werden wanneer ze een indringer tegenkwamen. Normaal wordt agressie veroorzaakt door isolement behandeld met antidepressiva of antipsychotica. Eerdere studies over CBD hebben echter gesuggereerd dat dit natuurlijke middel ook zou kunnen werken als een anti-agressiemiddel. Daarom heeft het wetenschappelijk team van professor Francisco Silveira Guimarães besloten deze mogelijkheid te onderzoeken.

De agressietest bij muizen

De wetenschappers injecteerden verschillende doses CBD in vier groepen van zes tot acht mannelijke muizen. Een vijfde groep kreeg helemaal geen CBD.

De muizen in de vijfde groep vielen twee minuten na het betreden van de kooi andere muizen aan. In totaal vielen ze tussen de 20 en 25 muizen aan.

De muizen die de laagste dosis CBD toegediend kregen (overeenkomend met 5 milligram per kilogram), begonnen pas ongeveer vier minuten later aan te vallen. Volgens de studie, gepubliceerd in het tijdschrift Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, verminderde het aantal agressieve uitbarstingen met de helft.

Muizen die 15 mg CBD per kilo kregen, waren het minst agressief. De aanvallen begonnen gemiddeld 11 minuten na de aankomst van de indringers en het gemiddelde aantal aanvallen bedroeg slechts ongeveer vijf per kooi. Interessant is echter dat de muizen die de hoogste doses kregen, 30 mg/kg en 60 mg/kg CBD, vaker aanvallen vertoonden.

Professor Guimarães zei: “Het effect van cannabidiol bij hogere doses werd verwacht op grond van de resultaten van andere studies. In onderzoek naar het potentieel van cannabidiol als antidepressivum, bijvoorbeeld, resulteerden hogere doses in zwakkere effecten na de aanvankelijke versterking. ”

Hoe ontstaat dit kalmerende effect van CBD?

De wetenschappers wilden ook weten hoe CBD de muizen kalmeert. Dus herhaalden ze hun experimenten. Deze keer werden echter specifieke receptoren in de hersenen bestudeerd. Het gaat om de 5-HT1A-receptor, die de productie van serotonine – het hormoon dat een goed gevoel opwekt – verhoogt, en een cannabinoïdereceptor van het type 1 (CB1). Van deze receptoren is reeds aangetoond dat zij het gedrag van knaagdieren regelen.

Cannabinoïde receptoren worden in het lichaam aangemaakt en zijn betrokken bij lichamelijke processen zoals eetlust, pijn, stemming en geheugen. Professor Guimarães zei: “We weten nog niet precies hoe 5-HT1A- en CB1-receptoren agressie bij muizen beïnvloeden, maar de betrokken activeringsmechanismen lijken in beide gevallen verschillend te zijn. Cannabidiol is de afgelopen 20 jaar in verschillende contexten bestudeerd, maar het effect ervan op agressief gedrag is zeer beperkt gebleven. ”

Ian Hamilton, een professor gespecialiseerd in geestelijke gezondheid en verslaving aan de Universiteit van York, gaf commentaar op de bevindingen van de studie. Hij is een deskundige die niet rechtstreeks bij het experiment betrokken was. Volgens hem “heeft niemand ooit eerder een experiment als dit gedaan, maar we weten over het algemeen dat CBD een matigend effect heeft op de hersenen, vooral op gebieden als psychose. CBD heeft een kalmerend effect op mensen met psychische problemen. Het klinkt alsof het de potentie heeft om impulsieve controle te ondersteunen. Kortom, CBD zou kunnen helpen tegen ziekten als autisme, depressie en angst. ”

Wat betekent dit voor ons?

Zou CBD agressie bij mensen kunnen verminderen? Maakt CBD je minder agressief?

Hamilton zei in een studie dat, “gezien wat wetenschappers weten en kennen van CBD, het niet verrassend zou zijn als de resultaten van de menselijke studies hetzelfde zouden zijn. De muizen kregen echter veel hogere doses CBD toegediend dan een mens in in de handel verkrijgbare CBD-producten zou aantreffen. In feite hebben CBD-producten op internet of in winkels een lager CBD-gehalte. Onderzoekers gebruiken enkele mg per kilo en muizen wegen slechts 30-40 gram. ”

Daarom is het belangrijk voorzichtig te zijn met deze resultaten en ze niet te snel te interpreteren. Verdere studies over dit onderwerp zullen zeker volgen. Wij zullen dit van nabij bestuderen en zullen de CBD-studies met u blijven delen.

Vorig artikel