Helpt CBD tegen kanker?

CBD tegen kanker

Medicinale cannabis wordt volgend jaar legaal in Frankrijk. Sinds 2001 hebben veel landen medische marihuana toegestaan voor de behandeling van ernstige ziekten zoals AIDS of kanker.

Sinds CBD op de markt is, rijst de vraag of CBD kanker bestrijdt. Cannabidiol verlicht namelijk pijn en heeft een antidepressieve werking. In het kankeronderzoek wordt de werkzame stof van CBD steeds meer bestudeerd. Helaas zijn er nog steeds zeer weinig studierapporten en concrete informatie, terwijl de behoefte aan informatie zeer groot is. Wat kan CBD doen tegen kanker en wat zijn de effecten ervan? Wij hebben de huidige situatie van CBD en kanker onder de loep genomen.

Voorwoord: CBD tegen kanker

Er zijn nog maar weinig studies over CBD tegen kanker. Niettemin zijn de resultaten en de wetenschappelijke aanwijzingen nu al veelbelovend.
CBD zou de groei van kankercellen kunnen afremmen en de aangetaste cellen kunnen vernietigen.
Het gebruik van CBD is ook mogelijk tegen de symptomen die met kanker gepaard gaan, zoals pijn, misselijkheid en depressie.
Cannabinoïden zouden kunnen worden gebruikt in combinatie met andere behandelingen zoals chemotherapie.

Wat is CBD?

Cannabidiol (CBD) is een van de werkzame bestanddelen van de cannabisplant – de cannabinoïden. THC is beter bekend vanwege zijn bedwelmende werking.

Deze twee werkzame stoffen mogen niet met elkaar worden verward. CBD veroorzaakt geen roes en maakt je niet high. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, wordt CBD beschouwd

Onlangs is echter gemeld dat CBD in zeer hoge doses leverschade kan veroorzaken. Sommige studies en onderzoekers kijken ook naar de voordelen van cannabinoïden. CBD zou namelijk veel ziekten kunnen helpen behandelen.

De precieze werkingsmechanismen van CBD worden momenteel nog verder bestudeerd. Niettemin kan worden gesteld dat de werkzame stof een antidepressieve, ontstekingsremmende en pijnverlichtende werking kan hebben.

Wat is kanker?

Kanker wordt veroorzaakt door een verandering in het genetisch materiaal. In het bijzonder wanneer deze veranderingen fout gaan of niet meer hersteld kunnen worden en dus vervalst zijn. UV-straling, roken of chemicaliën, bijvoorbeeld, beïnvloeden deze veranderingen. Sommige mensen zijn ook kwetsbaarder voor kanker vanwege erfelijke factoren.

Maar toevalligheden kunnen ook kanker veroorzaken. Wanneer cellen zich delen, wordt het genetisch materiaal altijd verdubbeld en uiteindelijk over twee dochtercellen verdeeld. Maar het is juist dit proces (of deze veranderingen) dat tot fouten kan leiden.

Deze kankercellen kunnen zich dan steeds opnieuw delen en zich over het hele lichaam verspreiden. Bovendien kunnen zij doordringen in naburige weefsels en zich zo nog verder verspreiden. Deze verspreiding wordt metastase genoemd.

Welke soorten kanker zijn er?

Jammer genoeg zijn er veel soorten kanker, wat het niet noodzakelijk gemakkelijk maakt om ze te vinden. In principe kan elk orgaan door kanker worden aangetast. De ziekte komt echter het vaakst voor in de darmen, de longen, de prostaat of de vrouwelijke borstklieren (borstkanker).

De kans op genezing hangt af van vele factoren, waaronder geluk, en van het soort kanker in kwestie en kan daarom niet altijd op uniforme wijze worden behandeld.

Er zijn kankers met een hogere overlevingskans, maar er zijn ook kankers met een zeer lage overlevingskans. De prognose voor longkanker is bijzonder slecht. Hier is de relatieve 5-jaars overleving voor mannen slechts 15%.

Hersentumoren worden ook steeds vaker onderzocht. Zij komen echter slechts zeer zelden voor.

Hersenkanker maakt slechts 2% van alle kankers uit. De plaats van de tumor in de hersenen maakt deze vorm van kanker echter zeer gevaarlijk. De operatie kan namelijk zeer gevaarlijk zijn, omdat er veel grote risico’s aan verbonden zijn.

De groei van de tumor kan ook aanzienlijke schade in de hersenen veroorzaken. De ernstigste hersentumor is glioblastoma. Minder dan 10% overleeft de eerste 5 jaar na de diagnose. Dat is een beangstigende statistiek.

Hoe kan CBD helpen in de strijd tegen kanker?

Hoewel de status van de CBD vs. kanker studie nog vrij dun is en zeker niet op alle situaties kan worden toegepast, tonen sommige onderzoeken al veelbelovende effecten van cannabidiol aan. Deze kwestie zal de komende tijd nader moeten worden onderzocht en in verdere aanvullende studies moeten worden bevestigd.

Zo wijzen sommige studies er reeds op dat CBD de groei van leukemie-, baarmoederhals-, borst- en prostaatcellen kan afremmen. Deze studies zijn echter niet bij mensen uitgevoerd.

Van bijzonder belang zijn de studies waarin werd vastgesteld dat kankercellen en uitzaaiingen werden vernietigd na inname van CBD. Het cannabinoïde zou bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om celdood (apoptose) te induceren in zieke cellen.

Er wordt ook vermoed dat CBD een angiogene eigenschap heeft. Dit zou de vorming van nieuwe bloedvaten en hun koppeling aan bestaande vaten kunnen verhinderen, waardoor kankercellen van hun voedingsbasis worden beroofd.

Wetenschappelijke studies: CBD tegen kanker

Maar wat zeggen de experts? Wij presenteren enkele belangrijke en interessante wetenschappelijke rapporten.

Een rapport dat is geschreven door Engelse wetenschappers uit Winchester Hant en Londen heeft bijzonder belangrijke resultaten. Zij bestudeerden het werkingsmechanisme van synthetische CBD op kanker bij de mens. We presenteren het aan u.

Het resultaat van deze studie toonde aan dat CBD een effect zou kunnen hebben op kankercellen en de toestand van de patiënten zou kunnen verbeteren. 119 patiënten, meestal met metastase, namen deel aan deze studie. Een synthetische CBD-olie (5% concentraat) werd toegediend. Eén druppel olie kwam overeen met ongeveer 1 mg synthetische CBD.

Deelnemers aan de studie kregen gemiddeld 10 mg CBD per dag. De exacte dosis hing echter ook af van de ziektetoestand en de personen. CBD-olie werd gedurende ten minste 6 maanden op kankerpatiënten aangebracht. Sommigen bleven het daarna echter consumeren.

Tijdens de follow-up werd vastgesteld dat bij sommige patiënten de metastase verminderde en de verspreiding van kankercellen op zijn minst werd vertraagd. Bij enkele proefpersonen werd echter geen effect waargenomen. In het algemeen vertoonde 92% van de patiënten een effect. Er waren geen noemenswaardige bijwerkingen.

De artsen moesten echter ook tegenslagen accepteren. Ondanks de CBD-behandeling stierven 27 patiënten tijdens de studie. Dat wil zeggen, ongeveer 23% van alle deelnemers. Niettemin zijn de auteurs optimistisch dat CBD een potentiële behandelingsoptie zou kunnen zijn voor mensen met borstkanker of glioblastoma. Er zijn echter ook meer studies nodig (vooral klinische).

In een studie waarin zowel THC als CBD werden gebruikt, werd ook groeiremming bij glioblastoma waargenomen. Hoe groter de tumor, hoe meer cannabinoïde receptoren hij vormt. Het is dan ook duidelijk dat cannabinoïden zoals THC en CBD de tumor doeltreffender kunnen behandelen door een wisselwerking met de receptoren.

Dit resultaat werd ook in een andere studie bevestigd. Het lijkt er echter op dat een mengsel van CBD en

THC bijzonder heilzaam is bij dit type kanker. Deelnemers aan de studie van GW Pharmaceuticals kregen bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode een spray met 27 mg/ml THC en 25 mg/ml CBD toegediend. Een andere groep patiënten kreeg daarentegen alleen het geneesmiddel TMZ.

Terwijl de TMZ-groep een éénjarig overlevingspercentage van 44% had, hadden de CBD en THC-groep een overlevingspercentage van 83%. Een veelbelovend resultaat.

Er is ook hectisch onderzoek op het gebied van apoptose. Het lijkt erop dat CBD kankercellen zodanig kan manipuleren dat een voortijdige celdood in gang wordt gezet. Uit een onderzoek blijkt dat CBD, dat nog niet is gedecarboxyleerd – CBDA – ook interageert met receptoren in de celkern en zo apoptose zou kunnen veroorzaken.

Natuurlijk roept dit de legitieme vraag op of CBD ook de dood van andere gezonde cellen veroorzaakt. Studies bij muizen en ratten hebben echter aangetoond dat CBD zelfs normale cellen beschermt tegen apoptose. Dit komt omdat de verschillende cannabinoïden alleen tumorcellen doden.

CBD om kankerpatiënten te helpen

Helaas is kanker erg veelzijdig. Het is niet alleen de ziekte zelf die ernstig lijden veroorzaakt, er zijn ook andere bijwerkingen die de levenskwaliteit van kankerpatiënten verminderen. Wat als CBD ook zou kunnen helpen?

Vaak veroorzaakt kanker hevige pijn, depressie en angst, en slaapproblemen. Dit zijn gebieden waar CBD reeds wordt gebruikt.

De pijnverlichting is vooral te danken aan het ontstekingsremmende effect van CBD. Kanker en de behandeling kunnen zeer pijnlijk zijn. Patiënten hebben vaak last van ontstekingen, druk op inwendige organen of zenuwbeschadigingen. Om deze reden kan CBD ook interessant zijn voor patiënten met terminale kanker.

CBD zou echter ook een alternatief kunnen zijn voor reeds bekende geneesmiddelen met ernstiger bijwerkingen bij patiënten met een depressie. De wetenschap heeft ontdekt dat CBD de afscheiding van serotonine en glutamaat in het lichaam kan verhogen, wat leidt tot een toename van het geluksgevoel.

Het angstverlichtende effect kan nuttig zijn in acute angsttoestanden en kan patiënten enigszins kalmeren. Angst is ook vaak een reden waarom het moeilijker is om ’s nachts in slaap te vallen. Cannabidiol kan helpen het lichaam een beetje te ontspannen. Volgens een rapport kan THC zelfs helpen bij nachtmerries.

En hoe zit het met misselijkheid en overgeven? Hier zou CBDA kunnen worden gebruikt. Studies hebben aangetoond dat dit zuur een geschikt tegengif kan zijn bij ernstige misselijkheid.

Maar een mengsel van CBD, CBDA en THC is nog effectiever. Deze verbinding zou met name voor chemotherapie kunnen worden gebruikt. CBD zou al deze bijwerkingen tegen kanker op zijn minst kunnen verzachten, dus cannabidiol zou een interessante stof zijn voor mensen met terminale kanker. Het zou hun kwaliteit van leven verbeteren.

Wat zijn de bijwerkingen van CBD?

Hoewel CBD over het algemeen als veilig wordt beschouwd, kunnen er toch bijwerkingen optreden. Vergeleken met andere stoffen zijn deze echter relatief mild.

CBD kan ook de eetlust verminderen of doen toenemen. Helaas is dit relatief slecht voor de behandeling van kanker. Kankerpatiënten lijden vaak aan een verlies van eetlust. Het is echter van essentieel belang ervoor te zorgen dat er geen gewichtsverlies of een zeer aanzienlijk gewichtsverlies optreedt. Anders kan kanker cachexia een bedreiging vormen.

Het is ook belangrijk te weten dat er wisselwerkingen kunnen zijn tussen CBD en andere geneesmiddelen. Omeparzol, warfarine of diclofenac zijn voorbeelden van geneesmiddelen. Het is daarom raadzaam om het innemen van CBD van tevoren met een arts of apotheker te bespreken.

CBD met andere therapieën

CBD lijkt dus een veelbelovend geneesmiddel tegen kanker te zijn. Maar hoe zit het met andere kankerbehandelingen? Kan CBD daarmee gecombineerd worden?

Het zou bijvoorbeeld denkbaar zijn om chemotherapie aan te vullen met CBD. Deze benadering is reeds meer in detail onderzocht door GW Pharmaceuticals. In een eerste studie kregen hersentumorpatiënten het geneesmiddel Sativex, dat naast THC ook CBD bevat, terwijl een andere groep patiënten alleen een placebo kreeg. De resultaten waren veelbelovend. De overlevingskans kan aanzienlijk worden verbeterd.

De combinatie van CBD met bestralingstherapie is in 2017 ook onderzocht. In deze studie werd ook gekeken naar een kwaadaardige hersentumor met glioblastoma. De studie toonde aan dat CBD de kankercellen kon verzwakken en ze gevoeliger kon maken voor bestralingstherapie.

Op die manier zouden cannabinoïden zoals CBD en THC ook de doeltreffendheid van chemotherapie kunnen verhogen. Zij verzwakken het herstelmechanisme van een kankercel en maken deze veel gevoeliger voor agressieve chemotherapie.

Geneesmiddelen die cannabis bevatten

Er zijn medicijnen die cannabis bevatten. Een voorbeeld hiervan zou het geneesmiddel Sativex zijn, dat reeds in verschillende studies is onderzocht op zijn gedrag bij kanker.

Bekende medicijnen die door artsen kunnen worden verstrekt zijn ook dronabinol of nabilone. Ze worden gebruikt om de bijwerkingen van kanker te behandelen.

Er is echter nog steeds zeer weinig feedback en studies. In de eerste plaats moet worden gewacht op de resultaten van de analyse uit de Verenigde Staten, waar de goedkeuringsinstanties thans kortere goedkeuringsprocedures toestaan voor geneesmiddelen voor de behandeling van glioblastoma. Volgens wetenschappers zouden nieuwe cannabismedicijnen al in 2023 op de markt kunnen zijn.

Kan CBD gebruikt worden om kanker te voorkomen?

Sommige mensen vragen zich af of ze cannabis of CBD kunnen of moeten consumeren om kanker te voorkomen. Het National Cancer Institute (NCI) in de Verenigde Staten heeft verschillende studies over dit onderwerp bestudeerd en geëvalueerd.

Helaas zijn de resultaten enigszins verwarrend en inconsistent. Zo bleek uit één onderzoek met meer dan 60.000 deelnemers dat cannabisgebruik het risico op kanker als gevolg van roken niet verhoogt. Tegelijkertijd bleek echter uit dezelfde studie dat mannen die cannabis rookten, een hoger risico op prostaatkanker hadden dan mannen die nooit hadden gerookt.

Is CBD e-liquid gezonder dan een sigaret?

Het roken van cannabis schijnt nog steeds kankerverwekkend te zijn. De situatie met betrekking tot het inhaleren van marihuana is niet erg duidelijk. Inname van CBD-extract stelt het lichaam niet bloot aan dezelfde kankerverwekkende stoffen als roken. Er zijn echter meer studies nodig om de rol van CBD bij kankerpreventie beter te begrijpen.

In sommige studies is vastgesteld dat het risico op longkanker toeneemt door het roken en inhaleren van cannabis.

Welke CBD-producten zouden geschikt kunnen zijn voor kankerpatiënten?

Of het nu om kanker of een andere ziekte gaat, producten van hoge kwaliteit moeten worden gebruikt. Zo worden full-spectrum extracten aanbevolen, waarbij je niet alleen kunt profiteren van cannabidiol, maar ook van andere cannabinoïden of terpenen en dus een entourage-effect krijgt.

Sommige van de gepresenteerde studies hebben aangetoond dat het nuttig kan zijn een mengsel van CBD en THC te consumeren. THC is echter nog niet legaal in Frankrijk. In CBD-producten die vrij te koop zijn, mag maximaal 0,2% THC aanwezig zijn. Men kan zeggen dat er niet veel van het THC-effect over is.

Voor meer informatie, lees ons artikel over de juridische situatie van CBD in Frankrijk.

Voordat u CBD-producten gaat consumeren, raden wij u aan eerst met uw arts te overleggen. Als u na deze discussie niet weet welk product u moet kopen, raden wij u CBD-oliën of CBD e-liquids aan, die handiger zijn om te consumeren en te doseren.

Afhankelijk van de symptomen kunnen echter ook andere producten worden gebruikt. Een kalmerende hennepthee, bijvoorbeeld, is zeer geschikt voor slapeloosheid of angstaanvallen.

Het consumeren van CBD-producten

Als je CBD-olie tegen kanker wilt consumeren, moet je de oliedruppels onder je tong druppelen. Hennepolie werkt snel en wordt na enkele seconden opgenomen in het mondslijmvlies. Het nadeel van CBD-olie tegen kanker is dat niet iedereen de smaak van hennepolie lekker vindt. Het kan behoorlijk bitter zijn.

CBD e-liquid wordt geconsumeerd in een e-sigaret en gevaped. Ook hier is de absorptie door de slijmvliezen snel. Maar let op, het is niet aan te raden als u al ontstekingen of verwondingen in de mond of longen heeft.

Hennepthee is ook bijzonder praktisch. Je kunt het voor het slapen gaan drinken als je slaapproblemen hebt. Het enige wat je hoeft te doen is de CBD thee te zetten en het een tijdje te laten trekken.

De dosering van CBD-producten tegen kanker

Er is geen uniforme doseringsaanbeveling voor CBD bij kanker. Omdat ieder mens anders is en anders reageert op CBD. In principe hoeft men zich echter geen zorgen te maken over overdosering.

Sommige mensen menen dat een te lage dosis geen goed zou doen (behalve een placebo-effect), maar wij menen dat u niet moet overdrijven. In plaats daarvan moet je langzaam en serieus beginnen met het consumeren van CBD-producten om de juiste dosering te vinden.

Afhankelijk van het lijden en de mate van ziekte is een bepaald aantal druppels (met een CBD-olie) echter al nuttig. Zo komt één druppel van een 5% CBD-olie overeen met 1,7 mg CBD, terwijl één druppel van een 10% olie al overeenkomt met 5 mg CBD.

In de tussentijd, hier is onze selectie van de beste CBD oliën. U vindt de beste cannabidiol olie volgens verschillende criteria en categorieën. Elk van deze producten bevat CBD van hoge kwaliteit van een betrouwbare en erkende fabrikant. Het voldoet aan alle Franse wetgeving en bevat niet meer dan 0,2% THC. Ontdek onze top 3 beste CBD oliën die online verkrijgbaar zijn:

CBD voor dieren met kanker

Dieren als honden en katten kunnen net zo gemakkelijk kanker krijgen als mensen. CBD heeft een wisselwerking met het endocannabinoïde systeem en speelt een belangrijke rol in veel verschillende lichaamsprocessen. Dit is ook wat alle studies over CBD aantonen.

Dieren hebben ook een endocannabinoïde systeem, en daarom zou CBD bij hen dezelfde of op zijn minst vergelijkbare effecten kunnen hebben. Daarom zouden CBD-oliën ook dieren kunnen helpen met hun ziekte of gewoon de begeleidende kankersymptomen zoals pijn, angst, misselijkheid, enz. kunnen verlichten.

Het gebruik van CBD bij dieren met kanker wordt ook bevestigd door het feit dat sommige studies zijn uitgevoerd bij muizen of ratten en dat daarbij positieve effecten zijn waargenomen.

Helaas zijn er nog te weinig significante studies om te kunnen zeggen dat CBD een goed alternatief zou kunnen zijn voor de traditionele geneeskunde tegen kanker. Niettemin laten studierapporten reeds veelbelovende resultaten zien waarop moet en moet worden voortgebouwd.

Er is duidelijk bewijs dat CBD kan worden gebruikt om kanker te behandelen en ook om de bijwerkingen van kanker te verlichten. Het is denkbaar dat patiënten een zekere levenskwaliteit terugkrijgen als ze niet altijd pijn hebben, ernstig angstig zijn of zich gewoon ziek voelen.

Zelfs als er ten minste een kleine kans bestaat dat CBD de eliminatie van kankercellen kan bevorderen of chemotherapie en bestraling effectiever kan maken, moet het onderzoek naar CBD tegen kanker doorgaan. Helaas worden veel wetenschappers nog steeds afgeschrikt door de ernst van de cannabissituatie in de samenleving en vrezen zij dat hun reputatie zal worden aangetast.

Vorig artikel