Verhoogt de legalisering van cannabis het drugsgebruik?

legalisering van cannabis

De legalisering van cannabis is zeer omstreden. In de Verenigde Staten zijn er momenteel politici die een standpunt innemen over het onderwerp van de legalisering van drugs. De vraag die in de debatten het vaakst naar voren komt is: leidt de legalisering van cannabis tot een toename van het drugsgebruik?

Volgens de Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Joe Biden is er niet genoeg bewijs dat marihuana een risicovolle drug is en zou het daarom gelegaliseerd moeten worden.

Wat zeggen onderzoekers over het legaliseren van cannabis?

Ongeveer 33 staten hebben medische cannabis gelegaliseerd in de Verenigde Staten. Daarnaast hebben 11 staten en Washington DC ook het recreatief gebruik van cannabis gelegaliseerd. In de VS blijft cannabisgebruik echter illegaal op federaal niveau.

In Frankrijk is medicinale cannabis nog niet legaal, maar in 2021 kan dat wel het geval zijn, waardoor sommige patiënten cannabis voor medische doeleinden kunnen gebruiken. Maar in hoeverre kan cannabisgebruik als schadelijk worden aangemerkt?

Het “National Institute on Drug Abuse” van de Amerikaanse regering stelt dat “sommige onderzoeken erop wijzen dat marihuanagebruik waarschijnlijk voorafgaat aan het gebruik van andere legale en illegale stoffen”. Het citeert dierproeven die een verhoogde reactiviteit op andere drugs aantonen na blootstelling aan stoffen die cannabis bevatten. Het voegt er echter aan toe dat cannabis niet de enige drug is die dit verschijnsel veroorzaakt. Alcohol en nicotine hebben een soortgelijk effect.

Volgens Denise Kandel van de Mailman School of Public Health in New York, worden bij dieren soortgelijke veranderingen in de hersenen gezien als die welke optreden na alcoholgebruik. Zij voegt er ook aan toe dat het nooit mogelijk zal zijn een duidelijk verband te leggen tussen marihuanagebruik en andere drugs omdat de externe factoren zo divers zijn dat het moeilijk is ze in onderzoek te repliceren. In een recent artikel in het American Journal of Drug and Alcohol Abuse staat bijvoorbeeld: “Het bewijs voor de effecten van cannabisliberalisering op het gebruik van andere stoffen is niet overtuigend. We hebben weinig bewijs over de effecten van alcohol of tabak met cannabis. ”

De gevolgen van cannabis legalisatie

Niettemin kunnen enkele cijfers worden verkregen door landen te analyseren die het cannabisgebruik reeds hebben gelegaliseerd. Volgens de meest recente cijfers in de Verenigde Staten zijn sommige staten erin geslaagd het gebruik van de drug onder jongeren terug te dringen door de legalisering van cannabis. Sommige studies suggereren echter dat legalisering leidt tot een toename, niet een afname, van het cannabisgebruik onder volwassenen van 26 jaar en ouder. Regelmatig gebruik van krachtige cannabissoorten blijkt te leiden tot een verhoogd risico op geestesziekten.

Washington, Oregon, Alaska en Colorado, die tussen 2014 en 2016 allemaal cannabis legaliseerden, behoorden tot de eerste staten in de Verenigde Staten die dat deden. Bij het verzamelen van gegevens over het aantal sterfgevallen door overdosis drugs werd duidelijk dat tussen 2013 en 2017 in 35 staten een aanzienlijke stijging van het aantal sterfgevallen te zien was.

Conclusie: legalisering van cannabis

Verhoogt legalisering van cannabis het drugsgebruik?

Naar onze mening is het niet mogelijk deze vraag met een duidelijk “ja” te beantwoorden, omdat er niet genoeg relevante gegevens en cijfers zijn over de gevolgen van de legalisering van cannabis. Rekening houdend met de risico’s kan een legalisering toch een garantie zijn voor de economie en de samenleving, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, maar ook in Frankrijk.

Voor meer informatie over de legalisering van CBD in Frankrijk, raden wij u aan dit artikel te lezen.

Vorig artikel