Nieuws: CBD-voedsel en Novel Food-certificering

CBD-voedsel en Novel Food-certificering

Het gebruik van CBD heeft zich in Europa en de rest van de wereld wijd verspreid, maar er is nog een grote juridische leemte wat betreft het rechtskader voor het gebruik ervan door zowel consumenten als producenten.

Het Food Standards Agency (FSA), het Britse agentschap dat verantwoordelijk is voor de bescherming van de volksgezondheid in de levensmiddelenindustrie, heeft CBD onlangs geclassificeerd als een “Novel Food”.

Wat zijn de gevolgen voor CBD in het VK?

Laten we een rondje maken langs het CBD nieuws.

Het VK en de certificering voor nieuwe voedingsmiddelen

Wat is een certificering voor nieuwe voedingsmiddelen?

Nieuwe voedingsmiddelen zijn voedingsmiddelen die vóór mei 1997 niet op grote schaal door mensen in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie (EU) werden geconsumeerd.

De onderliggende beginselen voor nieuwe voedingsmiddelen in de EU zijn dat nieuwe voedingsmiddelen

Veilig voor de consument
Juist geëtiketteerd, zodat de consument niet wordt misleid
Indien het nieuwe voedingsmiddel bedoeld is ter vervanging van een ander voedingsmiddel, mag het niet zodanig verschillen dat consumptie van het nieuwe voedingsmiddel uit voedingsoogpunt nadelig zou zijn voor de consument.

Nieuwe voedingsmiddelen moeten vóór het in de handel brengen worden goedgekeurd op basis van een beoordeling aan de hand van bovengenoemde beginselen.

Ter herinnering: wat is de FSA?

De Food Standards Agency (FSA) is de Britse instantie die verantwoordelijk is voor de bescherming van de volksgezondheid op voedselgebied.

De Food Standards Agency (FSA), die in 2000 werd opgericht naar aanleiding van een aantal opvallende uitbraken van door voedsel overgedragen ziekten, is het onafhankelijke overheidsdepartement dat zich bezighoudt met de bescherming van de volksgezondheid en de ruimere belangen van de consument in verband met levensmiddelen in Engeland, Wales en Noord-Ierland.

De FSA is verantwoordelijk voor de systemen ter regulering van levensmiddelenbedrijven en ter bestrijding van “voedselcriminaliteit”.

De rol van de FSA heeft niet alleen betrekking op voedselveiligheid, maar ook op consumentenbelangen, waaronder de prijs en de beschikbaarheid van voedsel en aspecten van voedselproductienormen zoals het milieu en het dierenwelzijn.

Om welke voedingsmiddelen gaat het?

De Britse voedselverordeningen zijn van invloed op alle levensmiddelenbedrijven.

De FSA ziet erop toe dat alle levensmiddelen en diervoeders die op de markt worden gebracht veilig zijn, de door de consument verwachte kwaliteit hebben en dat de etikettering duidelijk en niet misleidend is.

De status van nieuw voedingsmiddel van CBD-extracten is in januari 2019 bevestigd, en de Europese Commissie heeft haar catalogus van nieuwe voedingsmiddelen bijgewerkt om deze verandering weer te geven.

De catalogus zelf heeft geen wettelijke status. De Europese Commissie gebruikt dit instrument om te laten zien welke besluiten zijn genomen over de status van nieuwe voedingsmiddelen en het zijn deze besluiten die een wettelijke status hebben. Hieruit blijkt duidelijk dat CBD-extract en -isolaatproducten wettelijk nieuwe voedingsmiddelen zijn.

Er zijn momenteel geen CBD-extracten of -isolaten op de markt toegelaten.

31 maart, een belangrijke datum voor de verkoop van CBD

Bedrijven die cannabidiol op de markt brengen, hadden tot 31 maart 2021 de tijd om toestemming aan te vragen om hun CBD-extracten en -isolaten in het VK op de markt te brengen met behulp van de speciale dienst voor gereglementeerde productaanvragen.

Dit is de enige weg naar naleving voor deze CBD-producten, er zijn geen afspraken gemaakt met de bedrijven of de betrokken industriesector. Elk nieuw CBD-product dat op de markt wordt gebracht, moet in een aanvraag worden opgenomen en moet op dezelfde wijze worden vervaardigd als in de aanvraag is beschreven.

Indien u CBD-producten van derden koopt, dient u zich ervan te vergewissen dat deze producten naar behoren gelicentieerd zijn en dat u ze uitsluitend gebruikt op de in de licentie beschreven wijze.

De chief executive van de FSA zei: “CBD-producten zijn op grote schaal verkrijgbaar, maar niet goed gereguleerd. De CBD-industrie moet uiterlijk op 31 maart 2021 meer informatie over de veiligheid en de inhoud van deze producten aan de regelgever verstrekken, anders worden de producten uit de winkels gehaald.

CBD verkopen in het VK: wat zegt de wet?

CBD kopen is toegestaan in het Verenigd Koninkrijk

Sinds 2018 zijn door nieuwe wetgeving in het Verenigd Koninkrijk van cannabis afgeleide geneesmiddelen op recept verkrijgbaar bij een beperkt aantal artsen. Als gevolg daarvan is de aankoop van cbd toegestaan.

Bedrijven die CBD in het VK willen verkopen, zullen zich moeten aanmelden voor een vergunning om medische CBD-producten te vervaardigen.

Alles over de legalisatie van CBD in het Verenigd Koninkrijk
Op het moment dat dit artikel wordt geschreven (maart 2021) is de situatie in het VK als volgt:

Bezit en verkoop van cannabis is verboden, de aankoop van CBD is toegestaan.
CBD importeren: CBD-producten kunnen in het VK worden geïmporteerd, maar moeten vergezeld gaan van bewijs van een laboratorium van een derde partij dat zij geen illegale hoeveelheden gereguleerde stoffen bevatten.
CBD-supplementen: voor producten die vóór 13 februari 2020 op de markt zijn, is een gevalideerde aanvraag voor toelating of een goedgekeurde toelating als nieuw voedingsmiddel vereist. Voor nieuwe producten (na 13/02/20) is een aanvraag voor nieuwe voedingsmiddelen nodig.
CBD cosmetica: voor van CBD afgeleide cosmetica en schoonheidsproducten is een Cosmetic Product Safety Report (CPSR) vereist.
CBD e-vloeistof: CBD bestemd voor vaping moet voldoen aan de voorschriften voor nicotinevrije e-vloeistoffen.
CBD-bloemen: de verkoop van CBD-bloemen, ongeacht hun oorsprong, blijft verboden, zelfs als het THC-gehalte lager is dan 0,2%.
Het maximaal toegestane THC-gehalte is 1 mg per product/verpakking. Hieronder vallen toppen en bladeren, maar ook cannabishars in alle vormen.
Nieuwe voedingscertificering: voor een veiliger CBD
De CBD-markt in het VK
De belangstelling voor cannabidiol is de afgelopen jaren in het Verenigd Koninkrijk explosief toegenomen. Deskundigen voorspellen een stijging met 50% van de consumentenuitgaven voor CBD. De

CBD-markt is naar schatting 300 miljoen pond per jaar waard en zou tegen 2025 bijna 1 miljard pond per jaar waard kunnen zijn.

De producten op de markt bevatten echter vaak te veel THC of minder dan het aangegeven CBD-gehalte. Het Verenigd Koninkrijk moet zijn markt saneren om de consumenten kwaliteitsproducten te garanderen die in overeenstemming zijn met wat zij beweren op de markt te brengen.

CBD winkels komen steeds meer in de mode

Het Verenigd Koninkrijk is niet immuun voor de aanzienlijke groei van CBD-winkels op zijn grondgebied. CBD is onderworpen aan talrijke verordeningen. Er zijn nog geen vergunningen verleend voor CBD-olie als medicijn, dus fabrikanten kunnen geen beweringen doen over de vermeende medische voordelen ervan.

Dit betekent dat als u CBD-producten verkoopt, u geen gezondheidsclaims mag maken en de MHRA-richtsnoeren moet volgen. Het is prima om CBD te bespreken in termen van welzijn, maar niet in termen van medische effectiviteit. Aangezien dit precies de reden is waarom de meeste mensen zich tot CBD wenden, is de marketing van deze producten zeer lastig.

Het Verenigd Koninkrijk, een belangrijke consument van cannabidiol

Uit enquêtes die in mei en juni 2019 zijn uitgevoerd door Dynata en YouGov blijkt dat tussen de 8 en 11% van de Britse volwassenen (ongeveer 4 tot 6 miljoen mensen) CBD heeft geprobeerd.

En in Frankrijk? CBD vorderingen in uitvoering

Vereenvoudiging van de hennepteelt

De hennepteelt in Frankrijk bestaat al en is belangrijk (2de grootste producent ter wereld), een wijziging in de wetgeving betreffende het gebruik van de hennepbloemen (die momenteel vernietigd worden) zou Frankrijk in de voorhoede van de CBD-scene kunnen brengen.

Regelgeving over de aanwezigheid van THC in Frankrijk

In Europa wordt een THC-gehalte van 0,2% in eindproducten getolereerd, maar onlangs werd in Frankrijk elk spoor van THC in eindproducten verboden.

Novel Food en CBD voedsel, binnenkort in Frankrijk?

Tot dusver is het in Frankrijk het ANSES dat het nationale nutrivigilantiesysteem aanstuurt, het verzamelt meldingen van schadelijke effecten van reeds bekende of nieuwe levensmiddelen.

De catalogus van nieuwe voedingsmiddelen heeft op zichzelf geen juridische waarde, maar dient slechts als richtsnoer voor de lidstaten om te weten of voor een product een vergunning nodig zal zijn. Bovendien is de Europese Commissie nog niet erg precies over welke CBD-producten als Novel Food worden beschouwd en welke niet, aangezien hennep in Europa van oudsher in voeding en industrie wordt gebruikt.

 

Vorig artikel